-

ים הולדת פרחי דייזי

ים הולדת פרחי דייזי

יום הולדת שכולו חגיגת פרחי הדייזי, הם פרחי המרגנית היפים.