-

קשים

קשים

קשים לשתייה, קשים מנייר וקשים רב פעמיים מפלסטיק.